مطالب مرتبط با بانکداری الکترونیک

بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از سداد

بخش دوم میزگرد Fraud Detection

اثرات انقلابی تکنولوژی‌های نوین بر تشخیص تقلب/ نسبت مستقیم رقم تقلب با حجم اقتصاد کشورها

تولید رمز یکبار مصرف با رمز نت بانک شهر

بخش اول میزگرد Fraud Detection؛

سایت‌های قماریکی از مشکلات بزرگ PSP‌ها است/یکی از مهمترین چالش‌های تشخیص تقلب نبود دیتا فیوژن است

سرنوشت مبهم کربنکینگ بانک سپه و یک پیشنهاد

با هدف ارتقاء امنیت مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک:

اپلیکیشن رمزساز (اَرَس) در بانک دی راه اندازی شد

داده، مهمترین چالش حوزه تشخیص تقلب در ایران

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9