پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  
  • در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک انجام شد
    »

    سایت اینترنتی بانک ملت برای رفع تراکنش‌‌های ناموفق

    ایبنا - بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل فرآیند رفع مغایرت تراکنش‌‌های ناموفق‌، سایت اینترنتی ویژه ای در این زمینه با عنوان سیام راه‌اندازی کرد.
    ۱۳۸۸/۶/۸
بانک مقالات