مطالب مرتبط با اپلیکیشن 60

مروری بر طرح استفاده مردم از رمز یکبار مصرف؛

OTP؛ راهکارانحرافی برای پاک کردن صورت مساله/مشتریان تنها و شبکه بانکی بیخیال

به بهانه به روز رسانی اپلیکیشن 60 بانک ملی؛

چرا رمز ها مهمند؟

  1. 1