افروز بهرامی

مطالب مرتبط با افروز بهرامی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:

بیمه نامه های صندوق ضمانت جایگزین «ال سی» در بازارهای مالی شده اند

تحریم ها عامل افزایش ریسک مبادلات بین المللی

صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد

گفتگوی با افروز بهرامی مديرعامل صندوق ضمانت صادرات

مهار ریسک‌های سرگردان/ بخش دوم

گفتگوی اختصاصی با افروز بهرامی مديرعامل صندوق ضمانت صادرات

مهار ریسک‌های سرگردان/ بخش اول

گام مهم بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای رونق صادرات

در سه ماهه اول سال رخ داد؛

رشد 102 درصدی عملکرد صندوق ضمانت صادرات

سال رونق تولید و روز صنعت و معدن

افروز بهرامی:

بسته های حمایتی برای صنایع صادرات محور

امضاء یادداشت تفاهم صندو ق ضمانت صادرات ایران و اتاق مشترک ایران و عراق

  1. 1