• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید

اعتبارات خرد بانک کشاورزی

  • طالبی: از ماندن یا نماندنم در بانک کشاورزی خبر ندارم

    طالبی: از ماندن یا نماندنم در بانک کشاورزی خبر ندارم
    مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه جز کار و برنامه ریزی برای بخش کشاورزی صحبت دیگری با وزیرجهاد کشاورزی نداشتیم، گفت: ما کارمند هستیم و هر تصمیمی بگیرند اجرایی می کنیم، بگویند در بانک کشاورزی بمانید می مانیم و بگویند بروید در جای دیگر مشغول کار شوید، می رویم.
    ۱۳۹۲/۷/۲
نظرسنجی
چه سناریویی را برای اصلاح نظام کارمزد پیشنهاد می کنید