مطالب مرتبط با ارز دیجیتال ملی

بانک مرکزی چین در حال تسریع در روند عرضه ارز دیجیتال ملی

معاون فناوری نوین بانک مرکزی:

بعید است ارز دیجیتال ملی امسال رونمایی شود

خداحافظی چین با بانکداری سنتی و راه اندازی ارز دیجیتال ملی

  1. 1