کد خبر: 203023 / 21 مهر 1398 - 16:51

سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان افزایش یافت/افزایش برای تهرانی ها از 910 میلیون به 1500 میلیون ریال

سقف تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان در صورت رعایت برنامه سپرده گذاری 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله افتتاحی سال 98 افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، سقف تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان در صورت رعایت برنامه سپرده گذاری 5 ساله سال 98 ، به شرح ذیل افزایش یافته است:

تهران: از 910 میلیون ریال به 1500 میلیون ریال
شهرهای بزرگ(تهران،قم،شیراز،اهواز،کرج،کرمانشاه،مشهد،تبریز): از 760 میلیون ریال به 1100 میلیون ریال
سایر شهرها: از 610 میلیون ریال به 840 میلیون ریال

سقف تسهیلات در صورت رعایت برنامه سپرده گذاری 10 ساله سال 98 ، به شرح ذیل افزایش یافته است:

تهران: از 1390 میلیون ریال به به 2000 میلیون ریال
شهرهای بزرگ(تهران،قم،شیراز،اهواز،کرج،کرمانشاه،مشهد،تبریز): از 1160 میلیون ریال به 1600 میلیون ریال
سایر شهرها: از 930 میلیون ریال به 1340 میلیون ریال

سقف تسهیلات در صورت رعایت برنامه سپرده گذاری 15 ساله سال 98 ، به شرح ذیل افزایش یافته است:

تهران: از 2130 میلیون ریال به به 2500 میلیون ریال
شهرهای بزرگ(تهران،قم،شیراز،اهواز،کرج،کرمانشاه،مشهد،تبریز): از 1770 میلیون ریال به 2100 میلیون ریال
سایر شهرها: از 1420 میلیون ریال به 1840 میلیون ریال


منبع خبر:
https://ebinews.com/news/203023/سقف-تسهیلات-حساب-پس-انداز-مسکن-جوانان-افزایش-یافت-افزایش-برای-تهرانی-ها-از-910-میلیون-به-1500-میلیون-ریال/do