پرداخت اقساط تسهیلات بانک ملت با استفاده از کارت های شتابی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

پرداخت اقساط تسهیلات بانک ملت با استفاده از کارت های شتابی

امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانک ملت ازطریق پایانه های خودپرداز و سایت اینترنتی این بانک با استفاده ازکارت های شتابی فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با راه اندازی این امکان که با هدف توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مشتریان به شعب فراهم شده است، دارندگان کارت های شتابی می توانند با استفاده از سایت اینترنتی و پایانه های خودپرداز بانک ملت نسبت به پرداخت اقساط خود و سایر مشتریان اقدام کنند.


همچنین، دارندگان حساب های متمرکز بانک ملت می توانند از طریق بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک ملت نسبت به پرداخت اقساط خود در این بانک اقدام کنند ضمن این که می توانند از طریق بانکداری اینترنتی اقساط سایر مشتریان را نیز بپردازند.


در عین حال پرداخت اقساط سایر مشتریان از طریق تلفنبانک و همراه بانک ملت نیز در دست اقدام است.
 


خبر پیشنهادی
نقش کووید-19 در افزایش پرداخت های موبایلی

رشد 23 درصدی خرید آنلاین در دوران همه گیری کرونا


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی