بانک مسکن گروگان مسکن مهر است

آخوندی این مطلب را هم بارها اعلام کرد که 40 درصد تورم ناشی از مسکن مهر بوده، بانک مسکن سه برابر ظرفیتش وام داده و حال روزش اصلا خوش نیست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از مشرق نوشت: وزیر راه و شهرسازی از نخستین روزهایی که به صندلی طبقه پانزدهم ساختمان آفریقا تکیه زد ،روی خوشی به مسکن مهر نشان نداد و گفت هزینه طرح های مسکن باید مبتنی بر پس اندازهای مردمی باشد نه اعتبارات بانک مرکزی.

آخوندی این مطلب را هم بارها اعلام کرد که 40 درصد تورم ناشی از مسکن مهر بوده، بانک مسکن سه برابر ظرفیتش وام داده و حال روزش اصلا خوش نیست.

چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی پا رو یک قدم فراتر گذاشت و گفت: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و این بانک 100 درصد ورشکسته است،اما روز بعد وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بانک مسکن نه تنها ورشکسته نیست،بلکه مسکن مهر به سودآوری این بانک کمک هم کرده است.

صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ورشکستگی تنها بانک تخصصی مسکن کشور،فارغ از این که مسئولیت بانک های کشور با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است ،واکنش مجلسی ها را بدنبال داشت ،بطوریکه محبی دبیر کمیسیون عمران مجلس گفت: نباید به خاطر مخالفت با طرح مسکن مهر اعتماد عمومی از بانکها را سلب کرد،وزرا که هفته ای دوبار در هیئت دولت کنار هم می نشینند، بهتر است قبل از رسانه ای کردن خبرهایی که بر افکار عمومی مردم تاثیر منفی می گذارد،کمی با هم تعامل داشته باشند.

به گزارش مشرق ،کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی هم معتقدند، ورشکستگی بانک مسکن مبنای اقتصادی ندارد و بانک مسکن اعتبارات مسکن مهر رو از خط اعتباری ویژه بانک مرکزی دریافت کرده است و از کارمزد این وام ها کلی سود هم کسب کرده است.

این که تاثیر مسکن مهر بر بانک مسکن چه میزان بوده است،خودش مثنوی هفتاد من کاغذ است و بحث های بسیار تخصصی بانکی است، اما مسولان باید دقت کنند که هم در حوزه کاری خود صحبت کنند و هم در مسئله ای که ممکن است به اعتماد مردم آسیب بزند، دست به عصا حرکت کنند.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی