در حاشیه بازی ایران و تایلند

گرچه بازی فوتبال بین دو تیم ملی کشورمان و تایلند با پیروزی ملی پوشان کشورمان به پایان رسید، اما در میان اوج خوشحالی تماشاگران این بازی ،فوتبال دوستانی نیز وجود داشتند که از دیدن تاکتیک دلچسب ستاره های تیم ملی محروم بودند.