مدیرعامل جدید شرکت ملی خدماتی تدارک معرفی شد

با حضور اعضاء هیات مدیره شرکت ملی خدماتی تدارک و موسسه همیاری کوثر، مرتضی محمودوندبه سمت مدیرعامل جدید شرکت ملی خدماتی تدارک منصوب شدو از زحمات و تلاشهای آقای قائمی مدیرعامل سابق این شرکت قدردانی به عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بانک ملی با حضور اعضاء هیات مدیره شرکت ملی خدماتی تدارک و موسسه همیاری کوثر، مرتضی محمودوندبه سمت مدیرعامل جدید شرکت ملی خدماتی تدارک منصوب شدو از زحمات و تلاشهای آقای قائمی مدیرعامل سابق این شرکت قدردانی به عمل آمد.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی