کرون دانمارک آلوده ترین پول در اروپا

نتایج یک تحقیق نشان داد بر روی هر اسکناس کرون دانمارک به طور متوسط 40 هزار باکتری وجود دارد و اسکناس های موجود در این کشور آلوده ترین پول در اروپا به حساب می آید.

به گزارش کپنهاگن پست، دانشگاه آکسفورد با اندازه گیری میزان باکتری های موجود بر روی پول های 6 کشور اروپایی،‌ اسکناس های کرون دانمارک را آلوده ترین در اروپا معرفی کرد.


بر اساس این گزارش بر روی هر اسکناس کرون دانمارک به طور متوسط 40 هزار باکتری وجود دارد که بالاترین رقم در میان اسکناس های موجود در اروپا است. باکتری های موجود بر روی اسکناس های 5 کشور دیگر به طور متوسط 26 هزار عدد به ازای هر اسکناس بوده است. تعداد باکتری های موجود بر روی هر اسکناس یورو 11 هزار عدد شمارش شده است.


تعداد باکتری های موجود بر روی تمیزترین و جدیدترین اسکناس ها نیز 2400 عدد برآورد شده است.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی