بانک دی 198ریال سود پیش بینی کرد

بانک دی در بهمن ماه سال جاری پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال جاری را با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال 198 ریال اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بازار سرمایه، بانک دی پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 90 را با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال در تیرماه امسال 200 ریال و در بهمن ماه امسال 198 ریال اعلام کرده‌است.


در عین حال، هیات مدیره بانک دی، پیش‌بینی تقسیم سود سال مالی 90 را ارائه نکرده‌است.
براساس این گزارش، پیش بینی عملکرد سال مالی 90 با فرض افزایش مانده تسهیلات اعطایی به میزان 7 هزار و 997 میلیون ریال و سپرده‌های سرمایه‌گذاری معادل 11 هزار و 165 میلیارد ریال تا پایان سال 90 تهیه و ارائه شده‌است.


ماندۀ تسهیلات اعطایی در پایان دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 90 مبلغ 2 هزار و 404 میلیارد ریال و ماندۀ سپرده‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ‌ مذکور 5 هزار و 867 میلیارد ریال بوده‌است.


بانک دی 464 میلیارد و 10 میلیون ‌ریال معادل 116 ریال به ‌ازای هر سهم ، بابت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پیش‌بینی کرده‌است که شامل سود سهام شرکت ها به مبلغ 432 میلیارد و 913 میلیون ریال، برابر 108 ریال به ‌ازای هر سهم است.


111 میلیارد و 712 میلیون‌ریال به‌ازای هر سهم 28 ریال از سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های شاهد و 133 میلیارد و 608 میلیون ‌ریال به ‌ازای هر سهم 33 ریال و از سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی است که با توجه به تاریخ تحصیل سهام این شرکت‌ها از سوی بانک دی، به‌نظر می‌رسد سود شناسایی‌شده مربوط به این شرکت‌ها، بازیافت سرمایه است که این موضوع در حال بررسی است و به محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.


به‌ موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العادة 25 دی ماه 89 افزایش سرمایه شرکت از 2000 ریال به 5000 میلیارد ریال از محل مطالبات و آوردۀ‌ نقدی سهامداران در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفت که براساس مصوبه جلسه هیات مدیره 6 فروردین ماه 90، سرمایه شرکت از 2000 به 4000 میلیارد ریال افزایش یافت.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی