با رشد بدهی های جهان «فیل های سفید» وارد بازار می شوند

سرپرست انجمن بین المللی پول (IIF)، با اشاره به رکورد زنی اقتصاد جهان در زمینه بدهی اظهار داشت: "با رکورد زنی اقتصاد جهان در زمینه بدهی، میزان بدهی در جهان در زمستان 2020 به بیش از 257 هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، سرپرست انجمن بین المللی پول (IIF) تیم آدامز گفت: در حال حاضر کشورهای در حال توسعه جهت پوشش هزینه های مصرفی از اوراق بدهی استفاده می کنند. این امر به شدت برای من نگران کننده است.

سرپرست انجمن بین المللی پول (IIF)، تیم آدامز با اشاره به رکورد زنی اقتصاد جهان در زمینه بدهی اظهار داشت:

"با رکورد زنی اقتصاد جهان در زمینه بدهی، میزان بدهی در جهان در زمستان 2020 به بیش از 257 هزار میلیارد دلار خواهد رسید.در حال حاضر ما افزایش قابل توجهی در بدهی و اهرم بازار را شاهد هستیم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، چه دولتی و چه خصوصی. با این حال نرخ های بهره هنوز از جای خود تکان نخورده اند. بنابراین شاید بازار هنوز ظرفیت بیشتری دارد، اما عکس این موضوع مرا نگران می کند."


وی افزود:

"مشکل اینجاست که بدهی های شرکت های فعال در بازارهای در حال توسعه بیشتر متوجه بهش ساختمان است. سوال این است که آیا آن ها از این بدهکاری سود می کنند، یا اینکه هزینه های این بدهی ها بیشتر از سود آن است و آن ها به "فیل های سفید" تبدیل شده اند. آیا توان بازپرداخت این بدهی ها را دارند؟ آیا این بدهی ها در ترازنامه ها لحاظ شده است؟"

آدامز ادامه داد: "اگر بدهی منجر به توسعه شرکت های پر سود شود، چه در بخش اجتماعی و چه در بخش سرمایه گذاری های خصوصی، من با آن مشکلی ندارم، اما زمانی که بدهی ها تنها در بخش مصرف هزینه شوند، و یا در جایی سرمایه گذاری شوند که سود آن کمتر از هزینه آن است، به شکل خواهیم خورد. این موضوع در برخی از کشورهای در حال توسعه بسیار شایع است." وی هیچ اشاره ای به کشورهای دارای این مکانیزم نکرد.

 

ماهنامه بانکداری آینده

احسان خدیو

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی