نگاه نزدیک و معرفی گوشی تاشوی موتورولا ریزر

موتو ریزر 2020 گوشی تاشو موتورولا معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، موتو ریزر 2020 گوشی تاشو موتورولا معرفی شد.


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی