قریب به 20 هزار میلیارد ریال درآمد تسهیلات بانک ملت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
در یک ماه منتهی به پایان مهر 98 محقق شد؛

قریب به 20 هزار میلیارد ریال درآمد تسهیلات بانک ملت

بر اساس گزارش منتشره از سوی بانک ملت، درآمد تسهیلات اعطایی این بانک در یک ماهه منتهی به پایان ماه هفتم امسال ۱۹.۵۴۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال گزارش شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، درآمد بانک ملت از ابتدای سال مالی تا پایا ن مهرماه ۹۸ از سرفصل سایر تسهیلات ۵۵.۷۳۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال، در سرفصل مشارکت مدنی ۲۳.۰۸۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال و در سرفصل فروش اقساطی ۲۲.۳۰۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال بوده است.

درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت در یک ماهه منتهی به پایا ن ماه هفتم امسال نیز ۱۹.۵۴۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال گزارش شده است.

در عین حال این بانک ۵۰ هزار میلیارد ریالی که با نماد وبملت در بازار سرمایه فعال است، در ۷ ماه ابتدای امسال ۸۰.۴۲۸ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.

در این میان، بیشترین سود به سپرده های بلندمدت یک ساله معادل ۴۱.۳۳۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال پرداخت شده و پس از آن سپرده های کوتاه مدت با مبلغ ۲۰.۴۴۸ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال و گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با مبلغ ۱۴.۶۸۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال، به ترتیب بیشترین سود را در بین سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت به خود اختصاص داده اند.

سود سپرده‌های سرمایه گذاری بانک ملت در یک ماهه منتهی به پایا ن مهر ۹۸ نیز معادل ۱۱.۹۵۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعلام شده است.


خبر پیشنهادی
نقش کووید-19 در افزایش پرداخت های موبایلی

رشد 23 درصدی خرید آنلاین در دوران همه گیری کرونا


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی