رونمایی هشتمین دستگاه CRS توسط شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در مشهد مقدس

هشتمین دستگاه خودپرداز - خود دریافت (CRS) در شهر مقدس مشهد، با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملت، شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی و مدیران ارشد استانی رونمایی و شروع به کار کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، هشتمین دستگاه خودپرداز - خود دریافت (CRS) در شهر مقدس مشهد، با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملت ، شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی و مدیران ارشد استانی رونمایی و شروع به کار کرد.


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی