در اردیبهشت 98 صورت گرفت؛

دو میلیارد و 144 میلیون تراکنش پایانه ای/ رشد 30 درصدی نسبت به اردیبهشت 97

بر اساس آمار منتشره در شماره 47 بولتن شاپرک در اردیبهشت ماه 98 در حدود 2 میلیارد و 144 میلیون تراکنش روی کل پایانه ها انجام شده است که نسبت به فروردین ماه سال جاری 4/17 درصد رشد داشته و نسبت به اردیبهشت ماه سال 97 رشدی 30 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجموع مبلغ تراکنش ها نیز 2 بیلیارد و 760 هزار میلیارد ریال تنها در اردیبهشت ماه 98 بوده است که نسبت به فروردین ماه رشدی 50 درصدی داشته و در مقایسه با اردیبهشت سال 1397 رشد 55 درصدی را تجربه کرده است.

بررسی رشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش ها حاکی از آن است که با وجود رشد 55 درصدی ارزش اسمی تراکنش ها، ارزش حقیقی تراکنش ها در اردیبهشت 98 نسبت به اردیبهشت 97 تنها رشد 64/4 درصدی را نشان می دهد که حاکی از نرخ بالای تورم در کشور دارد.


در اردیبهشت ماه سال 98 سهم تراکنش های کارتخوان فروشگاهی نسبت به سال 97 کاهش بیش از 1 درصدی داشته که بواسطه افزایش قابل توجه سهم تراکنش های اینترنتی در این مدت می باشد.

سهم تراکنش های اینترنتی در اردیبهشت ماه 97، 8/3 و در اردیبهشت 98، 97/5 درصد گزارش شده است که رشد قابل توجه 2 درصدی را تجربه کرده است.

بررسی سهم شرکت های پرداخت از تعداد تراکنش ها در طی 3 سال گذشته نشان می دهد که شرکت های آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش در این مدت عملکرد بسیار خوبی را در بخش کارتخوان فروشگاهی نشان دادند.

در زمینه تراکنش های موبایلی نیز دو شرکت پرداخت الکترونیک سامان و پرداخت نوین آرین عملکرد بسیار خوبی را در طی این دوره از خود نشان داده و شرکت های سایان کارت و تجارت الکترونیک پارسیان نیز به مرور وارد بازار رقابت شده اند.


با نگاهی به سهم تعداد تراکنش های اینترنتی نیز مشخص می شود که شرکت آسان پرداخت پرشین توانسته است سهم تراکنش های خود را از حدود 2 درصد در سال 1395 به 33 درصد در سال 1398 افزایش دهد. شرکت پرداخت نوین آرین نیز سهم تعداد تراکنش های خود را از 1 به 5 درصد افزایش داده و فن آوا کارت نیز در سال 98 2 درصد از تراکنش ها را در اختیار دارد. این در حالی است که در زمینه این نوع پایانه ها، شرکت های دیگر رشدی منفی در سهم تعداد تراکنش ها را نشان دادند.

 

 


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی