طوفان داده ها، خرده فروشی و انقلاب عظیم داده

عظیم داده امروزه توانسته است نقش مهمی در خرده فروشی ایجاد کند.در این ویدئو تحقیقی که واحد اقتصادی Wipro در این حوزه انجام داده است را خواهیم دید.

عظیم داده امروزه توانسته است نقش مهمی در خرده فروشی ایجاد کند.در این ویدئو تحقیقی که واحد اقتصادی Wipro در این حوزه انجام داده است را خواهیم دید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید