بیش از یک پنجم کارت های بانکی در اختیار بانک ملی ایران

بیش از یک پنجم کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک توسط بانک ملی ایران صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، گزارش بهمن ماه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حاکی از این است که 22.13 درصد تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در این ماه برای بانک ملی ایران بوده که فاصله آن با بانک بعدی حدود دو برابر است.

در این میان بیشترین سهم از کل کارت های برداشت نظام بانکی با 22.41 درصد نیز به بانک ملی ایران تعلق دارد.

همچنین دومین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده در این ماه  مربوط به بانک ملی ایران بوده است.

خبر پیشنهادی
نگاهی به عملکرد چهار سامانه شرکت خدمات انفورماتیک در سال 97

مدیریت 82 میلیارد تراکنش در یک سال/ انجام روزانه 225 میلیون تراکنش توسط سامانه های ملی


این مطلب را به اشتراک بگذارید