دیگه نگران قبض هات نباش!!!

برای من مهمه که بتونم کارام رو راحت و سریع انجام بدم. با همراه بانک ایران زمین می تونم بدون اینکه از خونه خارج بشم همه کارای بانکیم رو انجام بدم.


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی