> پرداخت یارها رقیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیستند

پرداخت یارها رقیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیستند

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش گفت: رقابت پرداخت یارها با شرکت‌های پرداخت الکترونیک به منظور سهم گیری اشتباه به شمار می‌رود و نشان می‌دهد فلسفه پرداخت یار به درستی درک نشده است.

پرداخت یارها رقیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیستند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، صادق فرامرزی درباره نحوه تعامل شرکت‌های پرداخت الکترونیک با کسب و کارهای فین تکی گفت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک و فین تک‌ها باید در یک خط باشند و این موضوع که در مقابل همدیگر قرار بگیرند و از یکدیگر سهم بگیرند، یک اشتباه مطلق است.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با بیان اینکه فلسفه پرداخت یار به درستی درک نشده، اظهار داشت: پرداخت یار اولین گروه استارتآپی به شمار می‌رود که صاحب شخصیت حقوقی در حوزه پرداخت شده است؛ اعتقاد دارم اگر پرداخت یار به درستی تعریف شود و این تعریف در دستور کار قرار بگیرد، می‌توانند موفق باشند اما این ذهنیت از شرکت‌های پرداخت یار که از شرکت‌های PSP سهم دریافت کنند یک اشتباه است و نشان می‌دهد این کسب و کارها راه تعریف شده را اشتباه طی می‌کند و فلسفه پرداخت یار به درستی درک نشده و باید در این مسیر باز تعریف انجام شود چرا که شرکت‌های پرداخت الکترونیک نگران سهم بازار بزرگی هستند که نتوانستند آن به دلیل بزرگی، سنگینی و تصمیم گیری سخت جذب کنند که باید پرداخت یارها آن را پوشش دهند.

وی افزود: پرداخت یارها رقیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیستند چرا که کسب و کار PSP متفاوت است و پرداخت یارها برای تراکنش در نهایت باید به PSP متصل شوند؛ از سویی دیگر بر اساس الزامات، پرداخت یارها در زمینه خدمات بدون حضور کارت فعالیت دارند و در صورتی که در حوزه خدمات با حضور کارت فعالیت داشتند شاهد یک فاجعه بودیم.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش تاکید کرد: ضروری است پرداخت یارها به سمت بازاری حرکت کنند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک نتوانستند آن را به درستی بشناسند و به آن ورود داشته باشند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید