اعتراض ایران کیش به رول های کاغذی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

اعتراض ایران کیش به رول های کاغذی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک

ایران کیش در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با طراحی مفهومی غرفه خود به استفاده از مصرف رول های کاغذی پرداخت اعتراض کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رضا احمدی مدیر روابط عمومی ایران کیش در پاسخ به طرح مفهومی این غرفه در هشتمین همایش بانکداری گفت: غرفه ایران کیش مفهومی محیط زیستی دارد و با توجه به آنکه سالانه بیش از 13 هزارتن کاغذ صرف رول های دستگاه پوز می شود تصور کردیم ، بارویکردی که ایران کیش همیشه در توجه به مسائل محیط زیست داشته است اینبار نگاه ها را با شکل با طرح غرفه ایران کیش به سمت حذف رول کاغذی پیش ببریم .

به همین خاطر در نمایشگاه امسال علاوه بر شکل فعلی غرفه از  محمد مهدی صداقت هنرمند کشورمان که پیشتر نیز نمایشگاهی در این زمینه و برضد کاغذهای یکبار مصرف و غیر قابل استفاده داشته است خواستیم تا  این بار از کاغذهای تراکنش به عنوان بوم نقاشی های خود که با مفاهیم محیط زیستی است، استفاده کند.

محمد مهدی صداقت هم با بیان  اینکه خوشحال است ایران کیش این دغدغه محیط زیستی را با شعار مسیر سبز پرداخت در نظرگرفته است  گفت :  خیلی وقت بود از دورریختن بیهوده کاغذها دچار عذاب وجدان می شدم ازهمین رو مدت هاست روی کاغذهای باطله یا دورریختنی مختلف نقاشی کشیدم و آن ها را به یک اثر هنری تبدیل کردم ، تا اینکه با هدایت ایران کیش به فکر نقاشی روی رول های کاغذی افتادم رول هایی که متاسفانه به دلیل نوع خاصشان قابل بازیافت نیستند و باید استفاده از آن ها را خاتمه بدهیم . از همین رو سعی کردم تا با حضور در غرفه ایران کیش و کشیدن نقاشی روی بوم هایی از کاغذهای تراکنش به این مسئله اعتراض کنم و پیام پایان دادن به رول های کاغذی را به گوش همه برسانم .

از سویی دیگر احمدی درباره حضور تبر و درخت در غرفه این شرکت اظهار کرد : ما همیشه از درخت به عنوان یک نماد در غرفه مان استفاده می کردیم .درخت ایران کیش همچنان پابرجاست . شاخ و برگ داشته و رشد پیدا کرده است . امروز از این درخت می خواهیم در برابر تبری در غرفه محافظت کنیم . تبری که می تواند بلای جان صنعت پرداخت کشور باشد . رول های کاغذی یکی از تبرهایی هستند که به این صنعت و این کشور ضربه می زنند.

 


خبر پیشنهادی
نقش کووید-19 در افزایش پرداخت های موبایلی

رشد 23 درصدی خرید آنلاین در دوران همه گیری کرونا


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی