> برنامه مدون حمایتی از فین تک و استارتاپ ها چیست؟/ چوب را از لای چرخ فین تک ها بر دارید
مهدی عبادی دبیر انجمن فین تک ایران:

برنامه مدون حمایتی از فین تک و استارتاپ ها چیست؟/ چوب را از لای چرخ فین تک ها بر دارید

مهدی عبادی دبیر انجمن فین تک ایران در هشتمین نشست بانکداری الکترونیک به نمایندگی از اهالی خدمات آنلاین با صحبت های صریح و بی پرده از حقوق اهالی استارتاپی و فین تک حمایت کرد.

برنامه مدون حمایتی از فین تک و استارتاپ ها چیست؟/ چوب را از لای چرخ فین تک ها بر دارید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهدی عبادی صحبت هایش را صریح آغاز کرد: فین تک و استارتاپ کلمات کلیدی دولت مردان شده، اگر به فکر چرخیدن چرخ حرکت فین تک ها هستید چوب های لای چرخ حرکتشان را بردارید تا سرعت لازم را بگیرند.
ایجاد قوانین برای محدودیت فعالیت فین تک ها سرعت ما را کند می کند.

وی با اشاره به حمایت سه ارگان از فعالیت فین تک ها ادامه داد: بانک مرکزی، شاپرک و وزارت ارتباطات سه مجموعه ای بودند که در سال جاری در ادامه روند حرکتی ما موثر بودند و کمک شایانی کردند. از رگولاتورهای بانکی مطالبه داریم که در سال آینده با توجه بیشتر به استارتاپ ها و فین تک ها به فعالیتشان ادامه داده و بخش بزرگی از خدمات الکترونیک را به فین تک ها اختصاص دهند.

عبادی تصریح کرد: خیلی ها در سخنرانی ها از حقوق استارتاپ ها صحبت می کنند، روبان افتتاحیه می برند اما در عمل هیچ حمایتی نمی کنند. چرا از سازمان هایی که فقط هزینه می تراشند حمایت می کنید اما از فین تک هایی که در جایی که  «باید» کارمزد می گیرد نه!؟
عبادی با مخاطب قرار دادن مدیر عامل های بانک ها ادامه داد:  سال 97 در چندین پروژه برج سازی شرکت کردید!؟ سهم حمایتی شما از استارتاپ ها و فین تک ها چند درصد بود؟

وی تصریح کرد: معنی زمان در استارتاپ ها یعنی ثاینه و دقیقه اما در سازمان ها یعنی ماه و حتی سال! لطفا کمی به این قشر اهمیت داده آزادی عمل هدیه کنید.
به گفته دبیر انجمن فینتک،  بانک مرکزی در حوزه رگ‌تک باید با استارت‌آپ‌ها تعامل بیشتری داشته باشد.

عبادی گفت: ما در سال آینده به توسعه فکر می‌کنیم و بخشی از سهم PSPها را خواهیم گرفت.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید