بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است؛

واگذاری ۱۹۸ میلیارد ریال سهم دولتی با مذاکره

۲۲ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۹۸میلیارد ریال واگذاری از طریق مذاکره بوده است.

واگذاری ۱۹۸ میلیارد ریال سهم دولتی با مذاکره

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

این در شرایطی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است.

همچنین بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که با توجه به روند واگذاری‌ها بنظر می‌رسد واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند.

بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ هزار و ۲۰۲میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که در این میان ۲۱ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال از طریق مزایده، ۷۳ میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۹۸میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۱۲۰ میلیارد ریال از طریق فرابورس فروخته شده است.

همچنین از این میزان واگذاری، ۲۱ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، ۱۹۳ میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ۱۵ میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: از ۲۲ هزار و ۲۰۲میلیارد ریال سهم و اموال دولتی در این مدت ۲۰هزار و ۲۴۲میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و یک هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.

 

 

 

منبع:خصوصی سازی

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید