رشد 44 درصدی هر سهم پرداخت الکترونیک سامان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۸۴۰ ریال سود محقق کرده به نسبت دوره مشابه سال گذشته با رشد ۴۴ درصدی همراه بود.

رشد 44 درصدی هر سهم پرداخت الکترونیک سامان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان که با نماد «سپ» و با سرمایه  ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، این شرکت در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۸۴۰ ریال اعلام کرد که این رقم به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۲۱۵ درصدی «درآمدهای عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی « سپ» و با توجه به‌ صورت سود و زیان حسابرسی نشده در دوره یاد شده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۹.۳۸۱.۰۹۶ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۱۵ درصدی را تجربه کرده است. از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ برابر با ۱.۵۲۲.۳۷۵ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۴۴ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت پرداخت الکترونیک سامان در دوره مذکور معادل ۱.۶۱۰.۰۰۴ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی همراه شده است.

افزون بر این، «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۱.۵۱۲.۸۵۹ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۴۴ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌ شده است.

افزایش ۶۲ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره» شرکت پرداخت الکترونیک سامان بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۱.۳۵۸.۲۶۵ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۱.۶۰۶.۶۳۴ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ با افزایش ۶۲ درصدی همراه شده است.

افزایش ۵۶ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می‌افزاید: بر اساس شفاف‌سازی شرکت پرداخت الکترونیک سامان «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۱.۶۱۱.۱۲۴ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ با افزایش ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.

کاهش ۸ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ ترازنامه شرکت پرداخت الکترونیک سامان «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان ۴۵۸.۸۴۳ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۲۴ درصدی «جمع دارایی‌ها»

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "سپ" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل  ۲.۸۳۸.۹۱۷ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده است. همچنین «جمع دارایی‌ها» شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه  سال ۹۷ معادل ۷.۱۳۹.۹۹۴ میلیون ریال است که ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶  افزایش ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی «سپ» بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۱۳.۶۶۱ میلیون ریال است که به نسبت به پایان سال ۹۶ با تغییر محسوسی مواجه نشده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۲۹ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ در این دوره به ۶.۰۴۵.۹۶۱ میلیون ریال رسیده است.

افزایش ۴۸ درصدی «جمع بدهی‌ها «

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۹  ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت پرداخت الکترونیک سامان معادل ۳.۴۵۳.۱۱۸ میلیون ریال درج‌شده که با افزایش ۶۰ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ اعلام‌ شده است. همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ با افزایش ۴۸ درصدی در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ به رقم ۳.۵۵۳.۳۶۱ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزئی‌تر به این شفاف‌سازی مشخص می‌کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت پرداخت الکترونیک سامان ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌ شده که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ بدون تغییر اعلام‌ شده است. در عین‌ حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ با افزایش ۳ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱۸۰.۰۰۰ میلیون ریال در ترازنامه این شرکت درج‌شده است.

افزایش ۸ درصدی«جمع حقوق صاحبان سهام»

افزون بر این، «جمع حقوق صاحبان سهام»  شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ با افزایش ۸ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ به رقم ۳.۵۸۶.۶۳۳ رسیده است.

 

منبع: ایبنا

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید