جزئیات صورت های مالی 6 ماهه شرکت کارت اعتباری ایران کیش منتشر شد؛

تحقق سود 249 ریالی «رکیش» در نیمه نخست 97/افزایش سرمایه 30 درصدی در راه است

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۲۴۹ ریال سود محقق کرد .

تحقق سود 249 ریالی «رکیش» در نیمه نخست 97/افزایش سرمایه 30 درصدی در راه است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،شرکت کارت اعتباری ایران کیش که با نماد «رکیش» و با سرمایه  ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، این شرکت در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۲۴۹ ریال اعلام کرد.

افزایش ۱۴ درصدی «درآمدهای عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی «رکیش» و با توجه به‌صورت سود و زیان حسابرسی نشده در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۲.۰۰۶.۹۶۹ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ برابر با ۶۶۸.۹۹۳ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ۶ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور معادل ۸۲۱.۹۱۹ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۵ درصدی همراه شده است.

افزون بر این، «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۴۹۷.۰۱۷ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با کاهش ۶ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.

افزایش ۱۱ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره» شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۱.۲۱۷.۵۷۷ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۷۸۹.۷۴۳ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ با افزایش ۱۱ درصدی همراه شده است.

افزایش ۱۱ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می‌افزاید: بر اساس شفاف‌سازی شرکت کارت اعتباری ایران کیش «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۸۱۴.۵۹۴ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ با افزایش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

کاهش ۲۱ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان ۱۹۴.۰۵۵ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ با کاهش ۲۱ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۱۸  درصدی «جمع دارایی‌ها»

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "رکیش" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل  ۲.۹۴۰.۰۴۹ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۶ با افزایش ۲۲ درصدی همراه بوده است. همچنین «جمع دارایی‌ها» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۶ ماه نخست سال ۹۷ معادل ۶.۹۰۸.۱۶۶ میلیون ریال است که به نسبت سال مالی ۹۶ افزایش ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی «رکیش» بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۹.۸۲۱ میلیون ریال است که به نسبت به پایان سال ۹۶ با افزایش ۱۲ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۱۶ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ در این دوره به ۳.۹۱۵.۸۴۰ میلیون ریال رسیده است.

افزایش ۶۰ درصدی «جمع بدهی‌ها»

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت کارت اعتباری ایران کیش معادل ۳.۸۲۸.۰۰۹ میلیون ریال درج‌شده که با کاهش ۶۸ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۶ اعلام‌ شده است. همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۶ با کاهش ۶۰ درصدی در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ به رقم ۳.۹۳۲.۴۴۷ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزیی‌تر به این شفاف‌سازی مشخص می‌کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده که به نسبت پایان سال مالی ۹۶ بدون تغییر اعلام‌شده است. درعین‌حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ با افزایش ۱۵ درصدی به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل ۱۸۵.۹۷۶ میلیون ریال در ترازنامه این شرکت درج‌ شده است.

کاهش ۱۲ درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»

افزون بر این، «جمع حقوق صاحبان سهام» در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ با افزایش ۱۲ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۲.۹۷۵.۷۱۹ رسیده است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید