شرایط جدید اخذ مالیات از تسهیلات بانکی اعلام شد/ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

شرایط جدید اخذ مالیات از تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام و ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد.


براساس این بخشنامه، موضوع عدم لزوم اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، ‌اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام شد.


در ادامه آمده است که پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره 19521/200 مورخ 21/8/1390 عیناً به شرح ذیل است:
«با عنایت به بند 6 ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که طی بخشنامه شماره 35151ـ211 مورخ 6/10/82 به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.


لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند 6 ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورت‌های مالی موضوع بند (4) ضوابط مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.


ضمناً مفاد نامه شماره 40044/5366ـ211 مورخ 3/9/81 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند 1 و 6 آن لغو گردیده است.»


با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره 40044/5366ـ211 مورخ 3/9/1381 (پیوست شماره 1) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل وقت سازمان مذکور بوده، بدین وسیله بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 11/12/1381 (پیوست شماره 2) این بانک منسوخ اعلام می‌شود.
در خاتمه تأکید شده است که مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

طبق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

بر اساس تبصره 1 ماده فوق - اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.

- بخشنامه 30454/393رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی