نگاه
برگزیده ها
مقالات
خانه / اخبار روز / نمایش خبر
کد خبر: ۱۷۷۰۰ - ۲۸ آبان ۱۳۹۰
آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس

آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس
ارزش معاملات بازارهای فرابورس، با جابجایی ۹۱ میلیون اوراق بهادار به ۲۱۲ میلیارد ریال رسید.قیمت امروز اوراق تسهیلات مسکن اندکی کاهش داشت و این اوراق در مرز ۷۴ هزار ریال معامله شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مهندسی صنعتی روان فن آور در بازار اول با خرید و فروش ۲ هزار و ۱۱۹ سهم و نرخ ۳۶۰۰ریال کمترین حجم معاملات را در سیستم معاملاتی بازارهای فرابورس ثبت کرد. همچنین گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در بازار اول و بانک ایران زمین در بازار دوم با رشد ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت و پتروشیمی لردگان با کاهش ۴.۱ درصدی در بازار پایه بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

بانک گردشگری با جابجایی۳۹ میلیون و ۳۲۷هزار سهم و نرخ ۱۳۶۴ریال در بازار دوم بیشترین حجم معاملات را در بازارهای فرابورس داشت.


حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی
در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق مشارکت مسکن مهر با جابجایی ۹ هزار و۹۸۵ برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب ۹ هزار و۶۶۰ برگه اجاره امید، ۷ هزار و ۴۰ برگه اجاره سامان،  ۲ هزار و۴۷۰برگه مشارکت نارنجستان، هزار و ۳۲۰ برگه اجاره ماهان۲، ۷۶۰ برگه اجاره ماهان، ۴۲۰ برگه مشارکت نفت فصلی و ۵ برگه مشارکت ایران شرق به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.

آخرین قیمت این اوراق
قیمت امروز اوراق تسهیلات مسکن اندکی کاهش داشت و این اوراق در مرز ۷۴ هزار ریال معامله شد. آخرین قیمت این اوراق به شرح زیر است.
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۸۹۷۴۴۹۴۸ریال
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۸۹۷۴۲۵۱۵ریال
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۸۹۷۴۳۹۶۴ریال
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۸۹۷۴۱۹۲۸ریال
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۸۹۷۴۸۱۰۰ریال
امتیازتسهیلات مسکن اسفند ۸۹۷۴۶۳۲۸یال
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۰ ۷۴۴۹۱۷ریال
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۰۷۴۶۱۷۲ریال
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۰۷۴۶۱۸۲ریال
امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۰۷۴۴۳۴۱ریال
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۰۷۴۶۵۶۵ریال
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۰۷۴۷۹۳۷ریال
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۰۷۴۶۷۹۵ریال

اخبار
بانک و بیمه
بازار طلا و ارز