تاکید بر روابط با ایران/ پیام مسکو به آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی غیر معمول، بیش از 20 دقیقه از وقت یک ساعته نشست هفتگی خبری خود را به روابط صمیمی کشورش با ایران اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی موجب  شده تا بسیاری از کشورها از جمله روسیه، مناسبات خود را بر اساس تعمیق روابط با ایران تعریف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی غیر معمول، بیش از 20 دقیقه از وقت یکساعته نشست هفتگی خبری خود را به روابط صمیمی با ایران اختصاص داد.


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی