ریس پژوهشکده آمار:

ورود تبلت به مرکز آمار ایران دستاورد عادل آذر بوده است

معاون مرکز آمار ایران گفت: ورود تبلت به مرکز آمار ایران به عنوان یکی از دستاوردهای عادل آذر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علیرضا زاهدیان امروز در مراسم تودیع عادل آذر و معارفه امید علی پارسا به عنوان رئیس مرکز آمار ایران، گفت: حذف موارد آمار گیری کاغذی و ورود تبلت به مرکز آمار ایران دستاورد عادل آذر بوده است.
منبع:فارس

خبر پیشنهادی
میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش اول )

نشستی با مدیران شرکت خدمات درباره بوم بانکداری باز «شاهین»

نگاهی به چشم انداز شاهین خدمات/ سیمرغ1400 (بخش دوم)


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی