رتبه بندی شرکت های پی.اس.پی در بازار پرداخت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
سهم شرکت های پرداخت از تراکنش های کارتخوان،اینترنتی و موبایل

رتبه بندی شرکت های پی.اس.پی در بازار پرداخت

8 شرکت پرداخت پایین تر از میانگین شاخص اثربخشی قرار دارند

با توجه به اختلاف معنادار بین سهم تعداد کارتخوان و تعداد تراکنش شاخص اثربخشی برای هر یک از شرکت ها محاسبه شده است/هر شرکتی که دارای ضریب اثربخشی 1 باشد سهم آن از میزان فعالیت و سهم آن از تعداد ابزار در بازار برابر است. /بیشترین شاخص اثربخشی مربوط به شرکت به‌پرداخت ملت با ضریب شاخص 1.6 و پس از آن مربوط به شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین است./کمترین میزان شاخص اثربخشی نیز مربوط به الکترونیک کارت دماوند با ضریب 0.26 است. این عدد نشان می دهد که حدود 74 درصد از ابزارهای این شرکت عملکرد مناسبی ندارند.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک - احسان خدیو - اگرچه تا رسیدن به سطوح جهانی در حوزه بانکداری الکترونیک مسیر زیادی باید پیموده شود اما پرداخت الکترونیک ایران در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوری‌که امروزه بسیاری از تراکنش‌های پرداخت در بخش‌ها و بازارهای مختلف، توسط روندهای الکترونیک صورت می پذیرد؛ روندها و ابزارهایی که توسط شرکت های پرداخت داخلی ارائه می شوند/ در میان ابزارهای پرداخت، کارتخوان‌ها بیش از دو ابزار اصلی دیگر -اینترنت و موبایل- مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌اند. این در حالی‌است که در کشورهای پیشرفته دنیا تراکنش‌های پرداخت بیشتر به سمت موبایل‌بانکینگ حرکت می کند/ اقبال اندک مردم ایران به پرداخت‌های موبایلی می‌تواند ناشی از عدم آشنایی با امکانات و ظرفیت‌های این روند و همچنین عدم رشد کافی شرکت های پرداخت موبایلی باشد. با این حال شرکت‌های PSP و پرداخت کشور با وجود تحریم‌های یک دهه‌ای تمام تلاش خود را برای توسعه ابزارها و روندهای خود انجام داده و موفقیت های خوبی هم کسب کرده‌اند. این شرکت ها هم اکنون رقابت تنگاتنگی برای کسب سهم بازار داخلی دارند که در این گزارش، به نحوه عملکرد و مقدار سهم دریافتی هر کدام از شرکت های پرداخت ایران از بازار پرداخت کشور می‌پردازیم.

از نظر تعداد تراکنش، سهم شرکتها کمی متفاوت از تعداد ابزار است. بر همین اساس بیشترین سهم از تعداد تراکنش را شرکت به‌پرداخت ملت با حدود 224 میلیون تراکنش در اختیار دارد که با سهم 28 درصدی، نسبت به تعداد ابزار 11 درصد سهم بیشتری داشته است. بر خلاف سهم از تعداد ابزارها که پس از به پرداخت ملت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به خود اختصاص می دهد، سهم از تعداد تراکنش های این شرکت با تعداد 100 میلیون تراکنش در حدود 13 درصد است. سهم کارت اعتباری ایران کیش نیز از تعداد تراکنش ها با 8 درصد تقریباً نصف سهم این شرکت از تعداد ابزارها است (شکل 2).اثربخشی چندان مطلوب نیست

 با توجه به اختلاف معنادار بین سهم تعداد کارتخوان و تعداد تراکنش   شاخص اثربخشی برای هر یک از شرکت ها محاسبه شد. بر اساس این شاخص که در شکل 3 نشان داده شده است بیشترین شاخص اثربخشی مربوط به شرکت به‌پرداخت ملت با ضریب شاخص 1.6 و پس از آن مربوط به شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین است.

میزان متعارف این شاخص، عدد 1 است. به عبارت دیگر هر شرکتی که دارای ضریب اثربخشی 1 باشد سهم آن از میزان فعالیت و سهم آن از تعداد ابزار در بازار برابر است. کمترین میزان شاخص اثربخشی نیز مربوط به الکترونیک کارت دماوند با ضریب 0.26 است. این عدد نشان می دهد که حدود 74 درصد از ابزارهای این شرکت عملکرد مناسبی ندارند. شرکت سایان کارت نیز ضریبی برابر با 0.44 دارد که نشان‌دهنده عملکرد پایین این شرکت در این زمان است.
نکته مهم ان است که حدود 8 شرکت پی اس پی دارای شاخص اثربخشی زیر یک هستند و این مسئله خود  می تواند هشداری درخصوص گسترش کمی پایانه ها در مراکز فروش باشد.سهم شرکت ها از تراکنش های اینترنتی
در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع در حدود 30 میلیون تراکنش از پایانه های اینترنتی انجام شده است که بر اساس شکل 4 بیشترین سهم از تراکنش ها مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است که با حدود 10.6 میلیون تراکنش 35 درصد از کل تراکنش های این بخش را در اختیار دارد. به پرداخت ملت نیز با تعداد 7.2 میلیون تراکنش 24 درصد از سهم تراکنش ها را به خود اختصاص داده و این تغییرات نشان می دهد که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بیشتر در بخش پایانه های اینترنتی سرمایه گذاری کرده است. پس از این دو شرکت، شرکت های پرداخت الکترونیک سامان با 18 درصد و خدمات نوین داده ورزی سداد با 14 درصد بیشترین سهم از تعداد تراکنش های اینترنتی را در اختیار داشته که در مجموع این چهار شرکت 91 درصد از تراکنش های اینترنتی را به خود اختصاص می دهند. سه شرکت مبنا کارت آریا، الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت در این بخش از پرداخت تراکنشی نداشته اند.سهم شرکت ها از تراکنش های موبایلی
در بخش تراکنش های موبایلی اغلب تراکنش ها با پایانه های شرکت آسان پرداخت پرشین صورت می گیرد که با حدود 47.7 میلیون تراکنش، 43 درصد از کل تراکنش ها را به خود اختصاص داده است. بر خلاف پرداخت های اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی، شرکت به پرداخت ملت سهم بسیار ناچیز 2 درصد را از کل پرداخت ها به خود اختصاص می دهد. شرکت پرداخت نوین آرین نیز در زمینه پرداخت های موبایلی پس از شرکت آسان پرداخت پرشین بیشترین سهم از تعداد تراکنش ها را با حدود 32 میلیون تراکنش و 29 درصد سهم بر عهده دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان تنها شرکتی است که در هر سه روش پرداخت سهم قابل توجهی در حدود 15 تا 8 درصد از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است (شکل 5).
خبر پیشنهادی
نقش کووید-19 در افزایش پرداخت های موبایلی

رشد 23 درصدی خرید آنلاین در دوران همه گیری کرونا


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی