متن پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی

این فناوری­ها راه‌حل‌هایی هوشمندانه برای پرداختن به تغییرات اقلیمی، گرسنگی، فقر و سایر چالش‌های جهانی ارائه می‌دهند. همچنین ابزارهای کلیدی ارائه مراقبت‌های سیار سلامت و دسترسی به آموزش، توانمندسازی زنان، بهبود بازدهی تولیدات صنعتی و کشاورزی، و حفاظت از محیط زیست هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی 17 مه 2016 برابر با 28 اردیبهشت ماه جاری خواستار استفاده از نیروی فناوری به منظور آفرینش آینده‌ای بهتر برای همه شد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

در حال حاضر جامعه بین‌المللی پیرامون دستورکار 2030 برای توسعه پایدار بسیج شده‌ که توان بالقوه زیاد فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای تسریع پیشرفت بشر، پر کردن شکاف دیجیتالی، و پیشبرد دانش به رسمیت می شناسد. 17 آرمان توسعه پایدار، به منظور درک چشم‌انداز کلی زندگی سرشار از کرامت برای همه مردم، به ویژه به کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را ایجاب می‌کند.

این فناوری­ها راه‌حل‌هایی هوشمندانه برای پرداختن به تغییرات اقلیمی، گرسنگی، فقر و سایر چالش‌های جهانی ارائه می‌دهند. همچنین ابزارهای کلیدی ارائه مراقبت‌های سیار سلامت و دسترسی به آموزش، توانمندسازی زنان، بهبود بازدهی تولیدات صنعتی و کشاورزی، و حفاظت از محیط زیست هستند.

شرکت‌های تازه تأسیس و قطب‌های فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان محرک‌ راه‌حل‌های نوآورانه و عملی می‌توانند در رشد فراگیر مشارکت کنند. بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیش از 90 درصد تمام کسب و کارهای سراسر جهان را تشکیل داده و برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایانگر راهی برای خروج از فقر هستند.

جوانان به ویژه در استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مهارت دارند. رهبران باید بر نوآوران جوانی سرمایه‌گذاری کنند که بخشی از بزرگترین نسل جوان تاریخ هستند. جوانان همانند کارآفرینان می‌توانند پیشگام فناوری تغییردهنده بوده، ایجاد شغل کنند و به تمامی اقتصادها سود برسانند.

اینجانب حکومت‌ها، کسب و کارها، و رهبران جامعه مدنی را به توسعه فناوری‌های جدیدی فرا می‌خوانم که تأثیر اجتماعی دیرپایی دارند. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌توانند جوامع فراگیرتری برای افراد دارای معلولیت خلق کنند. این فناوری‌ها می‌توانند به یادگیری کودکان و فعال ماندن سالمندان یاری رسانند. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات قادر هستند مردم سراسر جهان را با دلیلی مشترک به یکدیگر پیوند دهد.

اجازه دهید در روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، برای استفاده از نیروی فناوری به منظور آفرینش آینده‌ای بهتر برای همه مصمم باشیم.
خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی