ايجاد شهرك ويژه پوشاک در تهران

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي ايران با اشاره به نشست كارگروه راهبردي پوشاك از ایجاد شهرك ويژه پوشاك در استان تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سيدمحمدعلي سيدابريشمي با بيان اينكه تمام نيازهاي اين صنعت در قالب قانون شهرك‌هاي صنعتي قابل برآورده شدن است، تاكيد كرد: سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي علاوه بر ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي بر اساس قانون در شهرك، نيز مي‌تواند در ايجاد مراكز آموزشي، طراحي، مد و ساير خدمات توسعه كسب‌وكار سرمايه‌گذاري و از صنعت حمايت كند.

سليماني، معاون صنايع كوچك سازمان نيز در اين جلسه توضيحاتي در خصوص روند برگزاري جلسات كارگروه راهبردي پوشاك كشور و همچنين روند تدوين سند توسعه صنعت پوشاك ارائه كرد.

وي با بيان اينكه بر اساس مطالعات انجام شده، احداث شهرك ويژه پوشاك يكي از محورهاي اصلي توسعه اين صنعت شناخته شده است، گفت: در اين شهرك كل زنجيره ارزش صنعت پوشاك، از طراحي، مد، توليد و عرضه و فروش پوشاك به صورت مجتمع و يكپارچه لحاظ شده است.

در پايان اين نشست مقرر شد بخش خصوصي در كارگروهي مطالعات لازم برای طراحي مفهومي شهرك ويژه پوشاك و تعيين الزامات اجرايي و نماد‌هاي شهرك را انجام دهند و دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز با برگزاري جلسات مشترك با اعضاي بخش خصوصي كارگروه، در خصوص الزامات شهرك ويژه پوشاك توافق نهايي صورت دهد.

همچنين مقرر شد شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران با همكاري اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان تهران، ساماندهي واحدهاي صنفي پوشاك در قالب شهرك‌هاي صنفي را پيگيري كند.
خبر پیشنهادی
بالا رفتن از نردبان رسمی تا رسیدن به بام غیر رسمی

داستان رسمی سازی ناکام یک رمزارز / پیمان ققنوس می شکند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید