محاسبه کالری و متابولیسم پایه BMR

برای محاسبه انرژی در زمان استراحت روش های متعددی وجود دارد:

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate = BMR) ، مقدار انرژی که بدن در حالت ناشتای صبح، بطوری که 12 ساعت قبل چیزی نخورده ، نیاشامیده، و سیگار نکشیده ودر یک هوای معتدل با یک وضعیت روحی مناسب دراز کشیده(ولی نخوابیده)باشد ودر سلامت کامل،برای زنده ماندن نیاز دارد اطلاق می شود.در صورتی که هر کدام از شرایط فوق برای اندازه گیری متابولیسم پایه فراهم نباشد به جای متابولیسم پایه از واژه ی انرژی زمان استراحت (Resting Metabolic Rate = RMR ) استفاده می شود.به طور معمول محاسبات براساس میزان انرژی زمان استراحت (RMR) انجام می گیرد و مقدار آن ده درصد بیشتر می باشد ولی جهت سهولت در محاسبات آنها را معادل هم در نظر می گیریم.

برای محاسبه انرژی در زمان استراحت روش های متعددی وجود دارد:

1-فرمول هریس – بندیکت: دراین روش انرژی مورد نیاز متابولیسم پایه بر حسب کیلوکالری در روز مطابق فرمول های زیر برای مردان و زنان قابل محاسبه می باشد.در این فرمول ها سن برحسب سال،قد برحسب سانتی متر و وزن بر حسب کیلوگرم در نظر گرفته می شود:

=  (78/6× سن)  – (5× قد) + (75/13 × وزن )+ 5/66 =(مردان )میزان انرژی زمان استراحت

=(سن × 68/4) – (قد ×85/1) + (وزن ×56/9)+ 655= (زنان )میزان انرژی زمان استراحت

2-فرمول میفلین و همکاران:

این روش به منظور محاسبه انرژی موردنیاز زمان استراحت برای سنین 19تا77 سال توصیه شده است:

 

=   161- (5× سن)  – 25/6× قد + (وزن بدن )× 10=(مردان )میزان انرژی زمان استراحت

=   5+ (5× سن)  – 25/6× قد + (وزن بدن )× 10= (زنان )میزان انرژی زمان استراحت

 

3-روشی ساده ولی کاربردی:

در مردان یک کیلوکالری به ازای یک کیلوگرم وزن بدن در یک ساعت محاسبه می شود:

مردان:یک ساعت/یک کیلوگرم/یک کیلوکالری

و در زنان 9/0 کیلوکالری به ازای یک کیلوگرم وزن بدن در یک ساعت محاسبه می شود:

زنان: یک ساعت/یک کیلوگرم/0.9کیلوکالری

مثال:انرژی زمان استراحت یک مردهفتاد کیلوگرمی به صورت زیر محاسبه می شود:

BMR=1*70*24=1680

بطور خلاصه برای محاسبه انرژی مورد نیاز زمان استراحت کافیست وزن ایده آل را در 24 ضرب کنیم.

ب)اثر دینامیکی غذایا اثر گرمایی غذا:

مقدارانرژی که بدن برای عمل هضم، جذب، انتقال مواد مغذی و متابولیسم موادغذایی نیاز دارد اثر دینامیکی غذا نامیده می شود و مقدار آن ده درصد مجموع انرژی موردنیاز برای فعالیت های روزانه و انرژی پایه می باشد.

اثر گرمازایی غذا= 10٪ ( متابولیسم پایه + انرژی موردنیاز برای فعالیت های روزانه)

ج) انرژی موردنیاز فعالیت های روزانه:

انرژی صرف شده برای فعالیت های روزانه به وسیله اکسیژن مصرفی و یا تعداد ضربان قلب فرد مورد نظر، محاسبه می شود.

انرژی فعالیت، تابع نوع (شدت)و مدت زمان فعالیت می باشد.75 درصد این انرژی صرف تحرک بدن می شود.بنابراین وزن بدن مبنای محاسبات را تشکیل می دهد. فرمول کلی مورد استفاده در این استاندارد عبارتست از:

در فعالیت های معمولی        =        30تا 50 درصد متابولیسم پایه        

درفعالیت سبک               =        متابولیسم پایه           

درفعالیت های سنگین تر    =        2برابر متابولیسم پایه                  

عوامل شکست در رژیم

کالری مواد فست فودی بسیار بالاست . در عین حالی که ارزش غذایی آنها پایین است


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی