پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  

۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۳/۲۲کد خبر: ۱۳۶۴۹
برای نخستین بار در کشور سامانه الکترونیکی پرداخت اقساط در استان اصفهان راه اندازی و به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید مهدی حسینی گفت: با توجه به حجم بالای خدمات و ارائه تسهیلات بانکی در قالب طرح‌هایی نظیر مهر، مهر نوین، میثاق4، و با توجه به افزایش مراجعات طی دوسال اخیر، موسسه مالی واعتباری مهر به جهت کاهش ازدحام مشتریان و تسریع در ارائه خدمات در شعب، اقدام به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پرداخت اقساط به صورت غیر حضوری نموده است.
رئیس مرکز ارتباطات و فن آوری اطلاعات موسسه مالی و اعتباری مهر افزود: سامانه الکترونیکی پرداخت اقساط (EP.mebank.ir) این امکان را فراهم می‌کند که مشتریان بدون مراجعه حضوری و تنها با داشتن یکی از کارت‌های عضو شتاب و با رمز دوم کارت خود، اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات کنند.
وی ادامه داد: این سامانه، اطلاعات و مشخصات مشتری را از یک سو به برنامه بانکی موسسه مهر(نگین) و از سویی دیگر به درگاه اینترنتی بانک ملت متصل می‌سازد.
گفتنی است در حال حاضر 20 روز از اجرا و عملیاتی شدن این سامانه در استان اصفهان به صورت پایلوت می‌گذرد که طی همین مدت اندک نتایج مطلوبی مبنی بر کاهش حجم مراجعات و رضایتمندی مشتریان و کارکنان از شعب سراسر استان گزارش شده است.


بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب‌ها:پرداخت اقساط بانک مهر 2، پرداخت اقساط موسسه مالی مهر، سامانه پرداخت اقساط بانک مهر، واریز اقساط موسسه مهر، پرداخت اقساط مهر شعبه سایپا، سامانه پرداخت اقساط موسسه مهر، پرداخت قسط بانک مهر، پرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت قسط از موسسه مهر، پرداخت اقساط موسسه مهر، پرداخت اقساط مهر، بازپرداخت اقساط موسسه مهر، اقساط بانک مهر، واریز اقساط بانک مهر، پرداخت قسط موسسه مالی مهر، درگاه پرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت الکترونیکی اقساط مهر، پرداخت اقساط مهر از درگاه ملت، شعب کشیک موسسه مهر نوروز ۹۲، پرداخت اینترنتی قسط موسسه مهر، پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر، بانک مهر پرداخت اقساط، درگاه پرداخت اقساط موسسه مهر، mebank پرداخت اقساط، واریزاقساط موسسه مهر، پرداخت اقساط اینترنتی بانک مهر، پرداخت قسط موسسه مهر، سامانه اقساط بانک مهر، پرداخت اقساط درموسسه مهر، موسسه مهر پرداخت اقساط، پرداخت موسسه مهر، پرداخت بانک مهر، پرداخت اینترنتی اقساط مهر، پرداخت اقساط، سایت پرداخت اقساط بانک مهر، مهر موسسه مالی اقساط پرداخت، سامانه پرداخت اقساط بانک ملت، سامانهپرداخت اقساط مهر، پرداخت اقساط بانک مهر اینترنتی، سامانه پرداخت قسط بانک مهر، پرداحت اقساط مهر، پرداخت اقساط موسسه اعتباری مهر، پرداخت قسط بانک مهر اقساط، پرداخت قسط مالی اعتباری مهر، قسط بانک مهر، موسسه مهر، پرداخت اقصادموسسه مهر مرکزی، پرداخت موسسه مهر، پرداخت اینترنتی موسسه مهر، سامانه پرداخت اقساط صندوق مهر، آدرس اینترنتی اقساط مهر، پرداخت اینترنتی قسط مهر، پرداخت قسط مهر، سایت پرداخت اقساط موسسه مهر، پرداخت اقسلط بانک مهر، سامانه پرداخت اقساط مهر، سامانه پرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت اینترنتی موسسه مالی مهر، پرداخت اقساط مهر، اقساط موسسه مالی مهر، پرداخت اینترنتی قسط بانک مهر، سامانه اینترنتی اقساط مهر، سیستم پرداخت اقساط بانک مهر، 'پرداخت اقساط موسسه مهر، پرداخت اقساط بانک موسسه مهر، سامانه پرداخت بانک مهر، اقساط موسسه مهر، سید مهدی حسینی - بانک مهر، سامانه پرداخت موسسه مهر، درگاه پرداخت قسط موسسه مهر، اقساطموسسه مالی اعتباری مهر، پرداخت قسط صندوق مهر، سایت پرداخت قسط بانک مهر، اقساط مهر، اقساط وام بانک مهر، پرداخت اقساطبانک مهر، قسط مهر، چرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت اقساط بان مهر، پرداخت اقساط در بانک مهر، پرداخت سامانه اقساط مهر زابل، پرداخت اقساط موسسه بانک مهر، بانک مهر مهدی حسینی، صورت اقساط وام موسسه مهر، پرداخت اینترنتی اقساط، پرداخت اقسط مهر، پرداخت اینترنتی اقساط وام مهر، بازپرداخت موسسه مهر، مهر اقساط، پرداخت اقساط موسسه فرشتگان، پرداخت اقساطی وام مهر بسیجیان، سامانه پرداخت قسط مهربسیجیان، پرداخت اینترنتی بانک مهر، پرداخت اقساط مهر تلفن بانک، پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد، پراخت موسسه مهر، پرداخت اینترنتی وام بانک مهر، پرداخن اینترنتی اقساط بانک مهر، تعاونی فرشتگان پرداخت قسط، اینترنت بانک مهربسیجیان، موسسه مالی واعتباری مهربسیجیان، پرداخت اینترنتی وام موسسه مهر، درگاه بانک مهر، بانک ملت درگاه پرداخت اقساط، پرداخت اقساط وام بانک مهر، پرداخت اقساط وام مهر اقتصاد، پرداخت اقسط بانک مهربسیجیان، سایت پرداخت قسط وام موسسه مهر، پرداخت قسط وام مهر، پرداخت قسط تعاونی مهر، پرداخت اقساط در موسسه مهر، پرداخت اقساط اعتباری مهر، پرداخت اینترنتی وام بسیجیان، پرداخت اقساط بسیجیان، پرداختد الکترونیکی مهر، پرداخت اقساط موسسه مهر وطن، پرداخت ایترتی قسط مهر، اقساط بانک مهر اقتصاد، موسسه مالی و اعتباری مهر، سامانه قسط مهر، پرداخت قسط از بانک فرشتگان، پرداخت قسط وام بانک مهر، پرداخت اقساط مهر اقتصاد، پرداخت اقساط انک مهر اقتصاد، مهر پرداخت قسط، سامانه پرداخت قسط موسسه مهر، پرداخت اقساط بانک مهراقتصاد، پرداخت قسط بانک مهر اقتصاد، پرداخت قسط بانک مهر اینترنتی، پرداخت اقساط درموسسه مالی مهر، سامانه پرداخت اقساط بسیجیان، پرداخت اقساط مهر بسیجیان، سامانه اقساط مهر، واریز اقساط مهر، بانک اقتصاد مهر پرداخت اقساط، سامانه پرداخت اقساط مهر میهن، اقساط مهراقتصاد، اقساط موسسه مالی اعتباری مهر، پرداخت قسط مهر اقتصاد اینترنتی، نحوه پرداخت قسط بانک مهر، پرداخت اقساط وام بسیجیان، سایت پرداخت اقساط بسیجیان، پرداخت اقساطبانک مهر اقتصاد، پرداخت اقساط موسسه مهروطن، پرداخت اقساط درموسسه مهروطن، سایت بانک موئسسه مهر بسیجیان، سامانه پرداخت الکترونیکی مهر، سامانه پرداخت اقساط بنک مهر، بازپرداخت قسط مهر، سایت پرداخت بانک مه، موسسه مالی مهر پرداخت اقساط، پرداخت قسط از بانک مهر اقتصاد، بانک قسط موسسه اعتنباری مهر، پرداخت قسط موسسه اعتباری مهر، بانک مهر پرداخت اقساط اینترنتی، گرداخت اقساط بانک مهر، یانک مهر پرداخت قسط، پرداخت قسط وام موسسه مهر، بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط، پرداخت اقساط موسسه مهر بسیجیان، تلفن پرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت اقساط بانک مهر بسیجیان، صندوق مهر اقتصاداقساط، اقساطموسسه مهر، واریز قسط مهر، پرداخت اینترنتی قسط مهر اقتصاد، پرداخت قسط موسسه مهر بسیجیان، پرداخت اقصاد بانک مهر اقتصاد، برداخت اقساط موسسه مالی مهر، اقساط پرداخت مهراقتصاد، پرداخت اینترتی اقساط مهر، پرداخت قسط مهرمیهن، نحوه پرداخت اقساط موسسه مهر، پرداخت اقساط صندوق مهر، سامانه پرداخن قسط بانک مهر، سایت پرداخت قسط بسیجیان، سامانه بانک مهر بسیجیان، پرداخت اقساط مهر بانک صادرات، بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط، موسسه مالی و اعتباری آتی، سامانه پرداخت اقساط موسسه مالی، نحویه پرداخت اقساط مهراقصاد، راهنمای پرداخت اقساط مهر، پرداخت اقساط مهر اینترنتی، بانک مهر اقتصاد اقساط، اقساط اقتصاد مهر، با نک مهراقساط، پرداخت اقساطمهر اقتصاد، وام بانک مهر بسیجیان، پرداخت قسط مهر اقتصاد، پرداخت اینترنتی بانک مهر وطن، پر داخت قصت بانک مهر، پرداخت اقساط صندوق مهربسیجان، پرداخت اقشاط بانک مهر، واریز به صندوق مهر بسیجیان، سامانه پرداخت مهر، موسسه مهر قسط، پرداخت اقساط وام موسسه مهر، امکان پرداخت غیرحضوری اقساط، اقساط وام بانک مهر اقتصاد، پرداخت اقساطی بانک فرشتگان، بانک مهر اقتصاد قسط، پرداخت اقساط بانگ مهر، پرداخت اقساط بانک اقتصاد مهر، درگاه پرداخت اقساط بانک ملت، پراخت اقساط مهر، واریز اینترنتی اقساط مهر، بانک بسیجیان مهر، پرداخت اقساط موسسیه مهر، بانک ملت موسسه مهر، اقساط موسسهمالی واعتبار مهر، بانک مهر اقتصاداقساط، پرداخت اقساط مهر میهن، پرداختاقساط مهر، پرداخت اقصاط مهر، پرداخت اقشاط مهر، موسسه مهر بسیجیان وام، پرداخت اقساط مهراقتصاد، سامانه بانک مهرپرداخت اقساط، اقساط اینترنتی مهر، قسط وام بانک مهر، پرداخت اینترنتی اقصاط مهر، سسامانه پرداخت بانک مهر، پرداخت وام موسسه مهر، اقساط مهر اقتصاد، بانک مهر پرداخت قسط، سامانه پرداخت وام مهر بسیجیان، سایت بانک مهراقصاد*، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺴﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ، بانک مهراقصاد، پرداخت قساط بانک مهر اقتصاد، موسسه مهر اقساط، پرداخت قسط مهر بسیجیان، پرداخت قسط موسسه بانک مهر، پرداخت قسط وام مهر اقتصاد، بانک مهر قسط، پرداخت اقسط وام، برداخت قسط وام مهر اقتصاد، پرداخت اقساط مالی اعتباری مهر، پرداخت اقساط وام مهر، پرداخت قست موسسه مهر، پرداخت اقساط موئسسه مهر، پرداخت اینترنتی مهر میهن، پراخت اینترنتی اقساط مهر، صندوق مهر اقصاد، موسسه مهر قسط اینترنتی، پرداخت اقصادبانک مهر، پرداخت اقسط مهراقتصاد، پرداخت اقساط اینترنتی مهر، پرداخت قسط موسسه، مهراقتصاد پرداخت اقساط، پرداخت اقساط بانک مهر وطن، بانک مهر پرداخت اقصاط، پرداخت اقصاط بانک مهر، پرداخت اقصاط وام بانک مهر، سامانه پرداخت اقساط مهراقتصاد، بازپرداخت اقساط بانک مهر، پرداخت اینترانتی قسط مهر، پرداحت اقساط صندوق مهر، ep mebank، واریزاقساط بانک مهر، پرداخت اقساط انلاین بانک مهر، طریق واریز اقساط بانگ سینا، سایت پرداخت قسط مهراقتصاد، پرداخت قسط بانک مهراقتصاد، قسط مهر بسیجیان، پرداخت آنلاین اقساط بسجیان، پرداخت قسط موسسه مهر اقتصاد، پرداخت اقاط موسسه مهر، سامانه پرداخت اقساط مهر اقتصاد، مهرپرداخت قسط، پرداخت اقساطبانک مسکن، سامانه پرداخت مهر اقتصاد، پرداخت اقسلط موسسه مالی مهر، شعب موسسه مهرمیهن، موسسهمالی و اعتباری مهر، پرداخت اینترنتیبانک مهر، پرداخت الکترونیکی بانک مهر، سامانه پرداخت قسط مهر ساوه، پرداخت اقساط وام مهرمیهن، نحوه پرداخت اقساط بانک مهر، صندوق مهر اقسط، پرداخت اقساط بانک صندوق مهر، قسط مهراقتصاد، پرداخت الکتونیکی بسیجیان، سامانه پرداخت اینترنتی وام مهر، پرداخت آنلاین موسسه مهر، پرداخت انترنتی قسط مهر، سامانه پرداخت اقساط وام، سامانه برداخت اقساط بانک مهر، پرداخت قسط بانک مهر بسیجیان، پرداخت اقساطط مهر بسیجیان، قسط بانک مهراقتصاد، پرداخت اقساط اینترنتى بانک مهر، پرداخت اقسلط بانک مسکن، سایت صندوق مهر بسیجیان، اقساط اینترنتی موسسه بسیجیان، پرداخت اینترنتی بانک بسیجیان، سامانه پرداخت قصت، سامانه پرداخت اقصاط بانک مهر، اقساط وام مهر بسیجیان، درگاه پرداخت بانک اقتصاد مهر، پرداخت اقساط صندوق مهر بسیجیان، پرداخت قسط موسسه مهر ایران، ژرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد، پرداخت وام مهراقتصاد، سامانه پرداخت اقصاد بانک مهر، سامانه پرداخت اینترنتی مهر، باز پرداخت اقساط مهر وطن، پراخت غیرحضوری اقساط موسسه مهر، موسسهمالی واعتباری مهر، واریز اقساط بانک مهر اقتصاد، پرداخت تسهیلات موسسه مهر، موسسه مهر اقتصاد پرداخت اقساط، اقساط انترنتی بانک مهر، پرداخت وام مهربسیجیان، سایت پرداخت الکترونیکی مهر، اقساط بانک مهر ایران، بازبینی اقساط مسکن کارت، صندوق مهر سایپا، پرداخت اقساطی موسسه مهر، پرداختاقساط بانک اقتصاد مهر، موسسه مالی اعتباری مهربسیجان، آدرس سایت پرداخت قسط بانک مهر، موسسه مهر بسیجیان اصفهان، اقساط بانک مهراقتصاد، پرداخط اقساط بانک مهر اقتصاد، سامانه الکترونیکی موسسه مهر، سامانه اینترنتی صندوق بسیجیان، پرداخت اقصات موسسه مهر بسیجیان، چگونگی پرداخت اقساط بانک مهر، چرداخت قسط بانک مهر، سامانه پرداخت بانک مهر اقتصاد، مهر بسیجیان اصفهان، بانگ مهر اقتصاد، پرداخت اقساط اعتبار ی مهر، اینترنتی اقساط بسیجیان، اقساط موسسه مالی مهر بسیجیان، پرداخت انترنتی بانک مهر، پرداخت قسط وام موسسه، پرداخت اقساط انلاین مهر، پرداخت اقسط، پرداخت قسط بسیجیان، سایت صندوق بسیجیان، پرداخت اقسط بانک مهر، پرداخت غیرحضوری بانک مهر، پرداخت اقصادبانک اقتصادمهر، درگاه اقساط بانک مهر اقتصاد، اقساط مهر بسیجیان، قسط مهربسیجیان، پرداخت قسط بانگ مسکن، واریز اقساط موسسه مهر اقتصاد، خدمات اینترنتی بانک مه، پرداخت قست وام خودروبانک ملی، پرداخت اقساط بانک بسیجیان، پرداخت اقسا ط موسسه بسیج، طریقه پرداخت اقساط بانک مهر، اقساطمهر اقتصاد، سایت اینترنتی موسسه مهر، موسسه مهر اصفهان، پرداخت اقصات بانک ملی، بانک مهر بسجیان، پرداخت تلفنی قسط موسسه مهر، برداخت قسط وام بانک مهر، اقساط اینترنتی بانک اقتصاد مهر، سایت مهر بسیجیان، سامانه مهر اقتصاد، قسط موسسه مهر، قست اینترنتی صندوق مهر ایران، پرداخت قسط بانک اقتصادمهر، اقساط بانک اقتصاد مهر، پرداخت انترنتی موسسه مهر، سیستم پرداخت اقساطمهر بسیجیان، بانک مهر بسیجیان در اصفهان، برداخت اینرنتی اقساط موسسه مهر، پرداخت قسط وام موسسه بسیجیان، سایت موسسه مهر بسیجیان، برداخت قسط موسسه مهر، برداخت اینترنتی اقساط مهر، ژرداخت اقصاد بانک مهر، پرداخت اینترتی مهر، با نک مهراقتصاد، پرداختاقساط مهر اقتصاد، پرداخت قسط اقتصادمهر، بانک مهر بسیجیان اصفهان، واریز اقساط بانک مهراقتصاد، پرداخت اینترنتی اقصادمهراقتصاد، پرداخت اینترنتی قسط مهراقتصاد، صندوق مهر بسیجیان، پرداخت اینترنتی وام مهر، واریزاقساط تسهیلات بانک مسکن، موسسه مالی واعتباری مهر قسط، قسط اینترنتی مهر، پرداخت قسط وام بانک مهراقتصاد، واریز قسط الکترونیکی بانک مهر، سامانه پرداخت اقسلط مهر، پرداخت الکترونیکی اقسلط مهر، سامانه موسسه مهر اصفهان، سامانه پرداختی صندوق مهر، پرداخت اقساط باک مهر، سامانه قسط بسیجیان مهر، داخت اینترنتی مهر، بپرداخت اقساط انک مهر اقتصاد، پرداخت اقشاط بانک مهر اقتصاد، بانک ملت پرداخت قسط مهر اقتصاد، پر داخت اقسا ط مهر، پرداخت اقساط موسسه مهر اقتصاد، یانک مهراقتصاد، چگونگی پرداخت اقساط مهر، پرداخت اقساطی بانک مهراقتصاد، پرداخت اقساط اقساط مهراقتصاد، طریقه پرداخت اقساط صندوق مهر، سامانه پرداخت اقسط موسسه مهر، بانک مهرپرداخت اقساط، آدرس واریز وام بانک بسیجیان، برداخت اقساطبانک اقتصادمهر، پرداخت اینترتی اقساط، سامانه اینترنتی بانک مهراقتصاد، بانک مهرپرداخت قسط، پرداخت قسطبانک مهر اقتصاد، پرداخت قسط وام بسیجیان، سامانه پرداخت قسط بانک ملت، پرداخت قست بانک مهر، پرداخت اقصاد بانک مهر، سامانه پرداخت بانک مهراقتصاد، پرداخت اقساط بانک اقتصادمهر، برداخت مهراقتصاد، پرداخت آنلاین اقساط موسسه مهر، سایت بانک مهر بسیجیان، نحویه پرداخت دیه، پرداخت اقساطی مهربسیجیان، دادن اینرنتی اقساط بانک مهر، بسیجیان قسط، پرداخت موسسه اعتباری، بازپرداخت اقساطبانک ملت، پرداحت اقساط بانک مهر، اقساط صندوق مهر وطن، پرداخت قسط بانکمهر، پرداخت انترنتی اقساط مهر، پرداخت اقساط بسیجیان صندوق مهر، پرداحت اقساط بانک ملت، پرداختی اینترنتی قسط مهراقتصاد، پرداخت قسط به موسسه مهر، پرداخت اقسط بانگ، سامانه پرداخت اقساط، مهر موسسه مالی پرداخت اقساط، پرداخت غیر حضوری بانک مهر، پرداخت اقساطی مهراقتصاد، اقساط search بانک مهر اقتصاد، پرداخت اقساط اینرنتی بانک مهر، سامانه وام مهراقتصاد، سامانه پرداخت مهراقتصاد، بانک مهر اصفهان قسط، موسسه مالی واعتباری مهراقتصاد، پرداخت اقساط مهر توسط بانک ملی، آدرس مهر بسیجیان در اصفهان، پرداحت اقساط بانک مسکن، بانک مهر- لیست اقساط واریزی، بانک مهر اقتصاد ىاىن قسط، پرداخت اقساطط بانک ملت، سامانه پرداخت بانک اقتصاد مهر، سامانه پرداخت بسیجیان، بانک مهر اقتصاد، واریزاقساط بانک کشاورزی، بانک بسیجیان، پرداخت اینترنتی مهر اقتصاد، پرداخت اقساط بانک مهر ایران، پرداخت اقصادبانک مهر اقتصاد، پراخت اقساط بانک مهراقتصاد، مهر دفترچه مهر اقتصاد اینترنتی، درگاه اینترنتی بانک مهر اقتصاد، موسسه مالی و اعتباری مهر میهن، اقصات بانک مهر
» نظرات بینندگان
» lمحمود زراعت پیشه ساعت ۸:۴۷ - ۱۱/۱/۱۳۹۲
پرداخت اقساط
» حمید ساعت ۹:۱۵ - ۲۶/۵/۱۳۹۲
با سلام
خواهشمندم فایل پرداخت اقساط را مورد بازبینی قرار دهید تا بتوان ساده تر از این قسط را پرداخت نمود

چا ما را اینقدر اذیت میکنید آن از وام دادن که پدر صاحب بچه را در میآورید واین هم از اینترنت بانک آخر چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
به کدامین گناه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///////////
» aliساعت ۰:۸ - ۸/۶/۱۳۹۲
سلام

در صورت امکان برای پرداخت اقساط نام کاربری و رمز عبور

را حذف نمایید تا باکارتهای عضو شتاب سریع پرداخت شود.
» ناشناسساعت ۲۳:۴۳ - ۳۱/۶/۱۳۹۲
خاک بر سرتون با این سایت درست کردنتون خودتون هم نمیدونید بایدچطوری قسط ها رو داد
» ناشناسساعت ۲۳:۴۴ - ۳۱/۶/۱۳۹۲
دوباره هم خاک بر سرتون
» ناشناسساعت ۱۰:۴۲ - ۲۷/۹/۱۳۹۲
واقعا کلاه برداری وبس
» آشناساعت ۰:۳۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
با سلام وخسته نباشيد خدمت شما
سامانه پرداخت قسط خوب كار نميكنه من بالاي 10دفعه رمز ورود زدم ولي جواب نميده
خواهشمنديم درستش كنيد قسط دادن توي صف بانك وقت زيادي ميخواد
ممنون
» رسول رنجبر ارداجی ساعت ۱۹:۳۶ - ۲۳/۱۰/۱۳۹۲
باسلام من از طریق شماره تلفن ۰۳۱۱۶۲۵۸۸۸۸قسط وام خودراپرداخت نمودم وازشما به خاطر راه اندازی این سیستم متشکرم
» علیساعت ۲۲:۳۲ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۲
بابا این چه مسخره بازی در اوردید خودتون یه بار امتحان کنید ببینید این سایتتون کی باز میشه
» ناشناسساعت ۱۳:۹ - ۸/۱۱/۱۳۹۲
ما هم نتوانستیم قسط پرداخت کنیم پس ما چیکار کنیم بانک که نمی گیره پس چیکار کنیم ؟؟؟ ؟؟؟
» نامدارساعت ۱۱:۱۸ - ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
سلام. لطف کنین بفرمایید چگونه میشود از اینترنت قسط هامون و بپردازیم؟؟
» سامانساعت ۲۲:۵۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۹۲
سلام.هم برا وام گرفتن و هم برا پرداخت قسطش باید تو صف وایسیم.واقعا" که ریدین...
» ناشناسساعت ۱۰:۳۴ - ۲۹/۱۱/۱۳۹۲
واقعا براتون متاسفم با این سایتتون .هیچ وقت درست کار نمیکنه .
» محمدساعت ۱۲:۴۷ - ۱/۱۲/۱۳۹۲
توروبه خدا یه کاری کنید تا سروقت بتوانیم با اینترنت اقساتمون روپرداخت کنیم ساعت ها وقت میگذاریم آخرش هم نمی توانیم به موقع پرداخت کنیم تازه باید جریمه هم بدهیم
» LKساعت ۱۵:۱۷ - ۷/۱۲/۱۳۹۲
جای بسی تاسفه 10 دقیقه است دارم میگردم ببینم چجوری اقدام کنم
» ناشناسساعت ۱۳:۲ - ۱۵/۱۲/۱۳۹۲
واقعا خاک تو سرتون با این سایتتون در حد موسسه هم نیستین چه برسه به بانک
» راستکوساعت ۲۲:۲۷ - ۳/۱/۱۳۹۳
با سلام واریز قسط اشفنذماه 92
» علیساعت ۱۹:۲۱ - ۵/۱/۱۳۹۳
salam man 2 saate too sahfeye shomam bara pardakhte ghest in chevaziatie k dorost kardin man tamame webatun ro gashtam akharam nashod ghest bdam!!!!!!!!!
» ناشناسساعت ۱۱:۳۷ - ۶/۱/۱۳۹۳
بابا جون من دارم پیش از موئد مقررقسط پرداخت میکنم ولی توی سایت مینویسه قسط عقب مونده دارید وجریمه میکنه واقعا نوبره
» علیساعت ۱۶:۴۳ - ۶/۱/۱۳۹۳
چرا سایت خوب کار نمی کنه... حداقل تو سال جدید درستش کنین بابا میخام پول بدم قبول نمی کنه واقعا عجیبه!!!!
» شهروندساعت ۱۱:۴۱ - ۷/۱/۱۳۹۳
سلام من اقساط بموقع پرداخت کردم ولی متاسفانه جریمه کسرمیکنه وقتی به بانک مراجعه کردم ازگرفتن اقساط خودداری میکنه از24اسفندنتونستم قسط بدم چون سایت تاامروزراه اندازی نشده بتاریخ 7/1/93 بلاخره ازطریق بانک پرداخت کردم ولی باجریمه حدود250000 ریال چرااینقدربی قانونی وعدم خدمات دهی مناسب دارید؟
» مهری افشانیساعت ۱۰:۱۷ - ۳/۲/۱۳۹۳
لطفا سایت را درست کنید 3 ساعت از وقت اداری منو گرفته و هنوز هم نمیتونم قسطم رو پرداخت کنم کمک کنید کمک به ی خانم کمک کنید لطــــــــــــــفا
» ناشناسساعت ۱۹:۳۸ - ۳/۳/۱۳۹۳
خسته نباشید این یک ساعته دارم شماره وام که تو صف اول نوشته می نویسم فقط جواب میاد اطلاعات نادرسته به نظر شما اطلاعات درست اگه تو دفترچه نباشه باید از کجا بیارم یه روش دیگه بزارید که اینهمه ما برا یه چیز بی خود وقت تلف نکنیم
» چوبدارساعت ۶:۲۹ - ۸/۳/۱۳۹۳
من قبلا ازطریق اینترنت راحت قسطامو پرداخت میکردم ولی حالا هرکار میکنم نمیشه خواهشا رسیدگی کنید این همه مراجعه مکنن ترتیب اثر بدین چرا اینقدر بی تفاوت هستین؟
» ناشناسساعت ۲۱:۴۰ - ۲۶/۴/۱۳۹۳
سلام هروقت خواستم قسط بدم اینترنت منمیگه اطلاعات نادرسته نمیگه بانک وسایتش نادرسته
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدبانک مقالات