دریافت اینترنتی کارت بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تمامی بازنشستگان جهت دریافت کارت بیمه تکمیلی درمان نیازی به حضور در شعب شرکت آتیه سازان حافظ نداشته و می توانند با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس: WWW.Atiyehsazan.ir پرینت کارت خود را دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با فعال شدن سیستم ورود و دریافت پرینت کارت درمان در سایت این شرکت هریک از بازنشستگان و وظیفه بگیران با ورود کد ملی و شماره دفتر کل در سایت مذکور پرینت را دریافت می نمایند.


بازنشستگان و وظیفه بگیران می توانند برای استفاده از این خدمت مستقیما از آدرس زیر استفاده کنند: ecard.atiyehsazan.ir

گفتنی است در طی برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد بین صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی ، خدمات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان از تاریخ اول خرداد ماه از طریق شرکت آتیه سازان حافظ ارائه می گردد.

خبر پیشنهادی
نگاهی به عملکرد چهار سامانه شرکت خدمات انفورماتیک در سال 97

مدیریت 82 میلیارد تراکنش در یک سال/ انجام روزانه 225 میلیون تراکنش توسط سامانه های ملی


این مطلب را به اشتراک بگذارید