دریافت اینترنتی کارت بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تمامی بازنشستگان جهت دریافت کارت بیمه تکمیلی درمان نیازی به حضور در شعب شرکت آتیه سازان حافظ نداشته و می توانند با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس: WWW.Atiyehsazan.ir پرینت کارت خود را دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با فعال شدن سیستم ورود و دریافت پرینت کارت درمان در سایت این شرکت هریک از بازنشستگان و وظیفه بگیران با ورود کد ملی و شماره دفتر کل در سایت مذکور پرینت را دریافت می نمایند.


بازنشستگان و وظیفه بگیران می توانند برای استفاده از این خدمت مستقیما از آدرس زیر استفاده کنند: ecard.atiyehsazan.ir

گفتنی است در طی برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد بین صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی ، خدمات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان از تاریخ اول خرداد ماه از طریق شرکت آتیه سازان حافظ ارائه می گردد.


خبر پیشنهادی
میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش دوم )

میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش اول )


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی