اهالی فرش دستباف ایرانی در چه حالند؟

این روزها بافندگان فرش حال و روز خوشی ندارند و دسترنجی که از رنج بافت عایدشان می شود، گرهی از زندگیشان نمی گشاید و مرهمی بر زخم هایشان نیست.

اهالی فرش دستباف ایرانی در چه حالند؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،فرش ترکمن آیینه ای از فرهنگ است که در گذر زمان با هر نقش، شکل و رنگی، تاریخی را در خود ثبت کرده است. تار و پود فرش ترکمن نمایانگر رنج ها و شادمانی بافندگانی است که سال های سال با نقش های قالی درآمیخته است. این روزها بافندگان فرش حال و روز خوشی ندارند و دسترنجی که از رنج بافت عایدشان می شود، گرهی از زندگیشان نمی گشاید و مرهمی بر زخم هایشان نیست. طبق آخرین آماری که در این زمینه ارائه شده 21 هزار بافنده فرش دستباف وجود دارد که با تولید میانگین سالانه 400 هزار مترمربع فرش، 9 درصد از کل فرش دستباف تولیدی در کشور را به خود اختصاص داده اند، اما در این میان، بافندگان فرش ترکمن، سهمی از این آمار ندارند و برخوردار نبودن از دانش کافی برای بازاریابی، بسنده کردن تنها به چند طرح و نقش، استفاده از مواد اولیه نامرغوب،کم رنگ بودن دامنه پیوند میان علم و تولید و نبود مدیریت در زنجیره تولید موجب شده است تا فرش ترکمن دیگر رنگ و رویی در بازار نداشته باشد و روز به روز از تعداد بافندگان کاسته شود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید