سردار آزمون ریلیشن شیپ زد/عکس

سردار آزمون به محض اینکه ریلیشن شیپ زد، ناگهان کل عکس هایش را پاک کرد و گفت: بای بای اینستاگرام!

سردار آزمون ریلیشن شیپ زد/عکس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سردار آزمون به محض اینکه ریلیشن شیپ زد، ناگهان کل عکس هایش را پاک کرد و گفت: بای بای اینستاگرام!


چهره

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید