عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

ثبت نام مرحله‌ دوم حج عمره

به‌جز این هزینه‌ها و هزینه‌ ذخیره‌ جا (20هزار ریال نقدی هنگام ثبت نام مقدماتی در کارگزار مبدأ)، کارگزاران به دریافت هیچ وجهی تحت هیچ عنوانی مجاز نیستند.

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۰۰۲:۴۶