عضویتورود جمعه ۳ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

نتایج انتخابات شورا

ادعای خلاف شئون و ضد دین بودن برخی پوسترهای تبلیغاتی این زن جوان قزوینی در حالی است که در تمامی پوسترهای منتشره از سوی این نامزد انتخاباتی، وی با حجاب کامل بوده و تنها از پوشش چادر در پوسترها استفاده نکرده و با مانتو و مقنعه ظاهر شده است.

پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲۱۲:۵۸