عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

مدیر عامل بانک کشاورزی

مدیر عامل بانک کشاورزی در گفتگو با «بانکداری الکترونیک» عنوان کرد:

ابلاغ دستورالعمل های پیاپی مهمترین مانع در راه توسعه کربنکینگ

مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: ابلاغ دستورالعمل ها ی پیاپی از سوی بانک مرکزی خود مهمترین مانع در راه توسعه نظام بانکداری متمرکز در کشور محسوب می شود که هزینه های زیادی هم دارد.نظام کربنکینگ امکاناتی را در اختیار بانک ها قرار می دهدکه قابل مقایسه با سیستم جزیره ای نیست.

یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۰۱۲:۲۲