عضویتورود جمعه ۳ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

اعضای شورای پول و اعتبار

بر اساس گفته معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور

افزایش سود ‌بانکی منتفی شد /واکنش اعضای شورای پول و اعتبار

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور طرح افزایش سود بانکی را منتفی دانست و گفت: موضوع افزایش نرخ سود سپرده اصلاً در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است این در حالی است که اعضایشورای پول و اعتبار چیز دیگری می گویند. البته پی بینی می شد که با بازگشت احمدی نژاد از امریکای جنوبی این مصوبه عملیاتی نشود.

دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰۰۴:۲۵