عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

بانک مهراقتصاد

طی مراسمی با حضور مدیر عامل بانک مهر اقتصاد مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (مرکز ارتباط مهر) با شماره تماس 8989 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲۰۳:۰۸