عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

شرکت لیزینگ آپادانا

در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شرکت لیزینگ اقتصادنوین برای توسعه و تشریح لیزینگ شرکتی و اختصاصی برای واحد‏های تولیدی و صنعتی که در چارچوب اهداف و رویکردهای بانک اقتصادنوین صورت می‏‏‎پذیرد، تعدادی از مدیران و کارکنان این شرکت از کارخانه آپادانا سرام بازدید کردند.

شنبه ۲ مهر ۱۳۹۰۱۱:۳۵