عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

نحوه پرداخت غیر حضوری حق بیمه

امکان پرداخت غیرحضوری حق‌بیمه در کلیه بانک‌ها با اجرای طرح وصول متمرکز حق‌بیمه، وجوه پرداختی توسط کارفرمایان و بیمه‌شدگان بابت حق‌بیمه، مستقیماً به حساب‌های متمرکز مفتوحه در ستاد سازمان واریز می‌شود.

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۰۰۱:۰۳