عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

نحوه محاسبه سود 3 درصد بازار

بانک ملی نحوه محاسبه و پرداخت سود سپرده گذاری حج عمره را اعلام کرد که بر اساس آن، مبنای محاسبه سود به متقاضی، نرخ زمان ثبت‌نام است، ولی در ارتباط با سپرده‌های عمره مفرده از بهمن ماه سال 1391 به بعد نرخ 20 درصد اعمال شده است.

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲۱۰:۱۹