عضویتورود جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
بانک ملی

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش سهم پایانه‌های کارتخوان فروشگاهی خود را به بیش از 16 درصد افزایش داد/این شرکت با سهم 2/14 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها در آبان‌ماه به رتبه دوم از نظر مبلغی صعود پیدا کرد/سهم تعداد تراکنش‌های شرکت در آبان‌ماه به 9/8 درصدی رسید/تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی شرکت طی 8 ماه گذشته رشدی 40 درصدی را تجربه کرده است.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷۱۰:۰۱

انتشار مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک که در قالب آئین‌نامه اجرایی بودجه سال ۹۷ تصویب شده، موج تازه‌ای از اظهارنظرها را درباره ضرورت‌ها یا پرهیز از تدوین مقررات‌ براه انداخته است.

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷۱۱:۱۶