عضویتورود سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک ملی

تراکنش های موفق

رشد نقطه به نقطه:

تراکنش های موفق شاپرکی زیر 90 درصد

کاهش 31 درصدی خطای پذیرندگی

تراکنش های موفق در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 34/27 درصد رشد داشته است. در همین حال برای تراکنش های ناموفق 26/74 درصد گزارش شده است.بر اساس آخرین گزارش شاپرک، 89/67 درصد از سهم کل تراکنش ها به صورت تراکنش موفق گزارش شده که معادل یک میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون تراکنش بوده است.

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶۰۵:۲۵

تراکنش های گزارش شده در خرداد ماه 96، نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب 0/32 درصد (تعداد) و 4/33 درصد (مبلغ) رشد داشته اند. به ازای هر پایانه موبایلی در کشور، 10 هزار تراکنش به ثبت رسیده که این رقم روی پایانه های فروشگاهی و اینترنتی به ترتیب 176 و 93 تراکنش بوده است.

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶۱۱:۴۶

مقایسه نقطه به نقطه سه ماهه نخست سال 95 با 96:

رشد 26/73 درصدی تراکنش های ناموفق در خرداد ماه

اختلاف 53 میلیونی تراکنش های ناموفق در کشور

در طی سه ماه نخست سال 96، مجموعاً 4 میلیارد تراکنش در کشور به ثبت رسیده که بیش از 3 میلیارد تراکنش موفق و 393 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده است. در مقایسه با مدت مشابه در سال 95، تراکنش های موفق 35/04 درصد و تراکنش های ناموفق 15/56 درصد رشد داشته اند.

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶۰۸:۲۴

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گزارش می دهد:

تراکنش های ناتمام سیستم پرداخت

رشد 15 درصدی تراکنش های موفق

رشد 3/89 درصدی تراکنش های ناتمام

تعداد تراکنش های ناتمام گزارش شده در اردیبهشت ماه 399 هزار تراکنش بوده که نسبت به ماه گذشته، 3/89 درصدی و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد 30/41 درصدی داشته است. اما نسبت تراکنش های ناتمام به کل تراکنش ها در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه در سال گذشته، روند منفی داشته که نشان دهنده عملکرد بهتر سیستم پرداخت بوده است.

شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶۱۱:۲۱

مقایسه نقطه به نقطه اردیبهشت ماه

خطای پذیرندگی بیش از 40 درصد اُفت داشت/افزایش خطای شاپرکی

سهم یک درصدی تراکنش های موفق کل تراکنش ها

در اردیبهشت ماه 96، بیشترین کاهش خطاها مربوط به خطای صادرکنندگی با رشد منفی 30/56 درصدی بوده است. به طور کلی، میزان خطاهای اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته، 9/27 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 10/67 درصد رشد داشته است.

چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶۰۱:۵۸

نیم نگاهی بر عملکرد شرکت ها در اسفند 95

1.7 بیلیارد ریال خرید پایان سال ایرانیان

رشد 21 درصدی تراکنش ها در اسفند 95

روزانه 46.5میلیون تراکنش در ماه آخر سال

در اسفند ماه سال گذشته مجموعاً 1.4میلیارد تراکنش به ارزش 1.7 بیلیارد ریال روی ابزارهای پرداخت انجام شده است

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶۱۲:۲۳

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۱۲:۳۷

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آذر ماه 1180 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1069 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آبان ماه 2/18 درصد رشد داشته و 112 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 7/20 درصد رشد داشته است.

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵۰۵:۱۳

تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آبان ماه 1166 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1046 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به مهر ماه 3/33 درصد رشد داشته و 120 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل 13/79 درصد رشد داشته است.

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵۰۶:۰۱