عضویتورود جمعه ۳ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

وام ازدواج بانک صادرات

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از فعال شدن مجدد سه بانک ملی، کشاورزی و تجارت علاوه بر بانک‌های ملت و صادرات در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ‌خبر داد.

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲۰۶:۱۲